smarthus statistikk

Tilbake i tid med statistikk

Statistikk handler ikke bare om tall og analyser; det handler om å forstå verden rundt oss. For at du skal kunne forstå din bolig bedre har vi nå kommet med flere forbedringer til vår statistikk-side i Futurehome-appen.

Strømforbruk smarthus

All aktivitet samlet på en plass
Under statistikk kan du gå tilbake i tid for å sjekke strømforbruk, temperatur, fuktighet, lysnivå og aktivitet. Her kan du se statistisk data for en enkelt time, en uke, en måned eller et år. Statistikken gir et overblikk over all aktivitet for stedet ditt samlet eller rom for rom.

Dataen kan du for eksempel bruke til å sammenligne strømforbruk mellom ulike måneder, se hva som kan ha trigget en hendelse eller se når på døgnet huset har mest aktivitet. Statistikken oppdateres en gang hver time, etterskuddsvis.

Du velger selv hva du ønsker å se på grafen. Vil du ha en totaloversikt over hele huset eller kun varmekilder? Grafen er relativ og har ingen synlig Y-akse. For å kunne se verdier må du trykke på grafen der du ønsker å se statistikk.

Smarthus applikasjon

Navigasjon i appen
Øverst i statistikk-vinduet finner du knapper som lar deg hurtig velge mellom å visestatistikk for dagen (24 timer), uken, måneden eller året. Nederst på skjermen har du et lite vindu som viser statistikken for et helt år. Slik kan du lettere se hvor du er i året når du ser på detaljnivå. Dette vinduet lar deg også velge område med å gå frem og tilbake i året. Sveiper du til høyre eller venstre på selve graven vil du også kunne navigere deg fremover eller bakover i tid. «pinch to zoom» er også mulig for å endre oppløsning på grafen og gå fra dag til uke, måned, år, eller motsatt.