Developer Tag

Futurehome har de siste 18 månedene utviklet vår IoT kommunikasjonsprotokoll som vi har kalt for FIMP, Futurehome IoT Messaging Protocol. Et slags språk på Smarthuben. FIMP gjør at Futurehome enklere kan integreres mot andre systemer ved å lage en adapter som konverterer “språket” fra forskjellige protokoller...