Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway

Kort om Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway (SIN) er et forsknings- og innovasjonsselskap i Halden. Selskapet er også vertskap og leder av NCE Smart Energy Markets. SIN utvikler nyskapende og bærekraftige løsninger gjennom forskningsbasert innovasjon og forretningsutvikling. Selskapet har deltatt i og tilrettelagt for FoUprosjekter i for mer enn 1,2 milliarder kroner de siste 10 årene. Blant annet har/er SIN vært koordinator for H2020 prosjektene E-LAND, EMPOWER og INVADE samt ERA-Net prosjektet E-Regio.

www.smartinnovationnorway.com

Rolle: partner i MikroFlex Fredrikstad

 

Nytteverdi i prosjektet

Prosjektet vil gi muligheten til å anvende kunnskap og modeller som er utviklet i tidligere F&U prosjekter. Det vil også gi muligheten for å høste praktisk erfaring fra praktisk storskala utvikling som igjen kan danne grunnlag for videre forskning. Overføring av nyetablert kunnskap, nye markedsmodeller og ny teknologi er viktig for SIN som også har forpliktet seg vis-a-vis NCE medlemmene og EU kommisjonen til å bidra til aktiv spredning av F&U fra de F&U prosjektene man får støtte til å gjennomføre. MikroFlex prosjektet har høy innovasjonsgrad og er lokalisert i sentrum av NCE-klyngen.

 

Kontaktpersoner

Bernt Bremdal

bernt.bremdal@smartinnovationnorway.com

tlf: 900 61 173