Parametre, uante konfigurasjoner og tilpasninger

Parametre, uante konfigurasjoner og tilpasninger

Du har kanskje lagt merke til at vi nå har støtte for å sette parametre på Z-wave enheter i Futurehome-appen. Parametre er spesielle innstillinger og tilpasninger du kan sette på en enhet. De har et noe avansert oppsett, men det trenger du ikke å bekymre deg for. Etter å ha lest denne bloggposten vil du vite alt om parametre.

Et parameter har et nummer, en lengde og en verdi.

Parameternummeret angir hvilken parameter du ønsker å endre på, det er et nummer som angis slik at systemet skal forstå hva du ønsker å endre på. Størrelsen eller lengden sier noe om hvor mange siffer en innstilling har og verdien er den innstilling man ønsker parameteren skal bli satt til. Dette er noe teknisk, det forstår vi. Ingen forventer at noen skal vite dette så alle parameter og tilhørende forklaringer  er oppført i brukermanualen til hvert enkelt produkt.

 

app_parameters

Når alle tre feltene er fylt ut i appen kan du trykke på “SETT” knappen og parametre vil endres på enheten.

 

Nedenunder har vi listet opp noen eksempler på innstillinger av parameter på enheter som kan være veldig nyttig.

Fibaro-Dimmer-2-250W-FGD-212

Du har akkurat byttet pærer fra halogen til nyere LED-pærer og ønsker å kalibrere din Fibaro Dimmer på nytt. Kalibreringen sørger for optimale innstillinger for de nye pærene.

Ved å endre parameter 13 til 1 eller 2 (med/eller uten Fibaro Bypass 2) vil enheten starte kalibreringssyklusen og vil dimme lyset opp og ned. I eksempelet nedenfor ser vi for oss et oppsett uten Fibaro Bypass 2.

Dimmer 2 param

 

Tilgjengelige innstillinger:

0 – avlesning

1 – start autokalibrering av lasten uten Fibaro Bypass 2 i kretsen.

2 – start autokalibrering av lasten med Fibaro Bypass 2 i kretsen.

Standard innstilling: 0

Parameterstørrelse: 1 [byte]

 

 


fibaro-wall-plug2

Du benytter din Fibaro Wallplug til ditt kjøleskap eller en fryseboks; resultatet og lukten blir heller dårlig dersom noen ved et uhell skrudde av denne pluggen.

Så la oss aktivere “alltid på” funksjonen ved å endre på parameter 1.

wallplug paramNår denne funksjonen er aktivert vil Fibaro Wallplug aldri skru av strømmen til den påkoblede enheten, reagere på knappetrykk eller respondere på alarmer i huset.

 

Tilgjengelige innstillinger:

0 – funksjon aktivert

1 – funksjon deaktivert

Standard innstilling: 1

Parameterstørrelse: 1 [byte]


Aeotec Multisensor_intro (1)

 

 

Du har valgt å drifte din Aeotec Multisensor 6 med USB-strømforsyning fremfor batteri.

Aeotec multisensor 6 param

Det er dermed mulig å la sensoren oppdatere status til Smarthub oftere enn 60 min som er standard ved batteridrift for strømsparing.

 

Du kan for eksempel sette et parameter på enheten til å oppdatere seg hvert 5 minutt. Dette gjøres ved å sette parameter 111 til 300, med en lengde på 4.

 

 

 

 


Fibaro-Motion-Sensor-MSFS-001

Fibaro Motion Sensor er en utrolig flott og diskre enhet, men noen ønsker å gjøre den enda mer diskre, dette kan gjøres ved å skru av LED-lyset som lyser opp ved detektert bevegelse.
Husk at enheter som driftes av batteri normalt sett sover, dette betyr at de ikke vil reagere på kommandoer fra Futurehome Smarthub før de våkner. Parameteret som settes vil sendes til enhetene så snart de våkner opp. Dersom du ønsker at de settes med en gang kan man vekke enheten ved å trykke på knappen på enheten.


Qubiono 1D Relay

“Jeg bruker et Qubino 1D relé for å styre min garasjeportåpner, finnes det en mulighet for å automatisk skru av utgangen etter for eksempel 1 sekund når porten har begynt å åpnes?”

Selvfølgelig kan man det, dette gjøres ved å justere parameter for “auto off”.

Parameter nr.11 – Automatisk avstengning av utgang etter satt tid.

Når reléet skrus PÅ vil det automatisk skrus AV etter definert tid satt i dette parameteret. Den interne tidtakeren nullstilles for hver gang enheten får et PÅ signal uavhengig av kilde (knapp, applikasjon, IFTTT osv.)

Tilgjengelige konfigurasjonsparametre ( størrelse: 2 [byte]):

  • Standar innstilling 0
  • 0 – Auto AV deaktivert
  • 1 – 32535 = 1 sekund (0,01 s) – 32535 sekund (325,35 s) Auto Av er aktivert.

Fibaro-Relay-Switch-1x2,5kW-FGS-212

“Jeg har en fibaro rele bryter som er tilkoblet med en AV/På bryter, finnes det en måte jeg benytte en impuls bryter?”
Man kan selv velge hvilken bryter man har, dette settes via parameter 14 som definerer brytertype.

Tilgjengelig innstilling:

0 – Impulsbryter

1 – AV/PÅ bryter

Standard innstilling: 1

Parameter størrelse: 1 [byte]


Kommentarer og notater

Har du gitt enheten en spesiell funksjon eller har du plassert den på en spesiell plass? Vi har nå lagt til et kommentarfelt under innstillinger på enheter. Her kan man notere ned alle merknader man måtte ha for en enhet. App_Params

Som du ser så kan en parameterforandring på en enhet utvide funksjonaliteten til den og gjøre ditt smarte hjem enda smartere. Denne innføringen av parametre dekker bare et fåtall av de parametrene som er tilgjengelig, noen enheter har over 50 innstillinger man kan gjøre.

Vi ønsker å oppfordre alle om å trø varsomt når man endrer på en parameter og at man kun endrer på det man er helt sikker på. Det å endre et parameter kan ha negativ innvirkning på funksjonaliteten til en enhet og kan påvirke hvor stabil den er, hvordan den kommuniserer, forbruk av batteri og funksjonaliteten.
Har du et spesielt oppsett som du er spesielt fornøyd med? Vi og alle andre Futurehome brukere hører gjerne fra deg dersom du har noe som vil kunne bidra til et smartere hjem.