Østfoldforskning

Østfoldforskning

Kort om Østfoldforskning

Østfoldforskning er et nasjonalt ledende FoU-miljø innenfor livsløpsvurdering og dokumentasjon av miljø- og ressurseffektivitet knyttet til produkter, tjenester, bygg, energi- og avfallssystemer. Østfoldforskning har vært en sentral aktør i utvikling av internasjonale standarder for miljøvurdering av bygg og anlegg. Forskningen benyttes inn i innovasjon og produktutvikling av store nasjonale og internasjonale selskaper.

www.ostfoldforskning.no

Rolle: partner i MikroFlex Fredrikstad

 

Nytteverdi i prosjektet

Østfoldforskning vil videreutvikle modeller og metoder for analyse og dokumentasjon av miljø- og ressursprofil for bygg og anlegg, og for effekter av energibruk og energisparing i bygg. Modellene og metodene vil være grunnlag for videre utvikling av LCA.no AS mot kommersiell anvendelse av aktørene i prosjektet, og for videresalg mot nye utbyggere.

 

Kontaktpersoner

Ole Jørgen Hansen

ojh@ostfoldforskning.no

tlf: 907 27 977