Nordic Media Lab

Nordic Media Lab

Kort om Nordic Media Lab

I en digital verden i stadig endring jobber vi i skjærings-punktet mellom design, film, spill, teknologi, forskning og eksperimentering. Nordic Media Lab er lokalisering i Remmen Kunnskapspark, i et meget sterkt forsknings-miljø. Med visualiseringer skaper vi opplevelsen av å bruke et system, produkt eller tjeneste som ikke er tilgjengelig enda. Det kan være fordi det er i en tidlig ide-, pilot-, utviklings- eller byggefase. Visualisering gjennom spill-teknologi gir oss mulighet til å gjenskape scenarier som skal vise frem fremtidsvyer.

www.nmlab.no

Rolle: partner i MikroFlex Fredrikstad

 

Nytteverdi i prosjektet

Nordic Media Lab ønsker å bli enda bedre på å visualisere smart city. Gjennom bruk av spillteknologi kan vi simulere flere scenarier som strømstyring, mobilitetsløsninger, fortetting osv. Vi trenger å være aktive i konsortier som dette for å knytte den kompetansen prosjektet sitter med, men også klare og evne å formidle den på en engasjerende måte til sluttbrukeren. Gjennom H2020 prosjektet EMpower og Invade har vi fått mye grunnkunnskap. Dette prosjektet muliggjør en sterkere tilknytning og formidling til sluttbrukeren. Vi ønsker å formidle komplisert innhold enkelt og forståelig til brukere.

 

Kontaktpersoner

Trond Atle Bokerød

trond@nmlab.no

tlf: 907 75 164