[Nerd Alert] Futurehome åpner opp! Vi inviterer utviklere og samarbeidspartnere til å være med å skape fremtidens hjem

[Nerd Alert] Futurehome åpner opp! Vi inviterer utviklere og samarbeidspartnere til å være med å skape fremtidens hjem

Futurehome har de siste 18 månedene utviklet vår IoT kommunikasjonsprotokoll som vi har kalt for FIMP, Futurehome IoT Messaging Protocol. Et slags språk på Smarthuben.

FIMP gjør at Futurehome enklere kan integreres mot andre systemer ved å lage en adapter som konverterer “språket” fra forskjellige protokoller til et felles språk som Futurehome systemet forstår. 

Det betyr at Smarthuben kan kommunisere på tvers av IoT-protokoller, i teorien kan du få alle systemer og språk til å sømløst kommunisere med Smarthuben og systemet gjennom en “adapter” i FIMP. 

Videre kan man bruke FIMP til å programmere nye funksjoner og utvide systemet med de eksisterende enhetene du har koblet opp til Smarthuben din. Dette kaller vi for en “app” i FIMP.

Forskjellen mellom en “applikasjon” og en “adapter” her er følgende: En “app” er ny funksjonalitet til de enhetene du har i ditt Futurehome system. En “adapter” er en integrasjon for å legge til støtte for nye produkter i ditt system. 

Et eksempel: Kan Tesla snakke med Futurehome?

Språket til Smarthuben er FIMP, men Tesla snakker ikke FIMP, den snakker jo “Tesla”. FIMP gjør det mulig, gjennom å programmere en adapter, å oversette Tesla-språket til FIMP og dermed skape en integrasjon. Dette er ikke noe vi har gjort per nå, men det er mulig å gjøre på Smarthuber som kjører programvare 1.9 eller nyere.

FIMP er ikke bare for utviklere internt hos Futurehome. Dersom du ønsker å utvikle en egen integrasjon så er det mulig å bruke “developer mode”, slik at du kan programmere adaptere (integrasjoner) og apper selv. 

Integrasjonene og applikasjonene kan du kjøre lokalt på din egen Smarthub, uten å dele den med andre. For de som ønsker kan man dele integrasjonen eller applikasjonen sin med Futurehome som vil teste den og dele den med alle andre brukere, dersom den blir godkjent.  

Entusiaster og profesjonelle partnere kan benytte seg av FIMP for å lage integrasjoner og applikasjoner som fungerer med det utstyret som er ønskelig. Dersom du er entusiast og kan programmere, så er det fullt mulig å bruke FIMP til å lage integrasjoner mot ditt eksisterende smarthusutstyr som ikke er offisielt støttet, samt programmere egne funksjoner. Som en profesjonell partner kan du koble systemet eller produktet ditt opp mot Futurehome ved å benytte deg av FIMP. 

Mange av våre kunder og brukere er fortsatt på den gamle versjonen av Smarthuben, som ikke har FIMP installert. Har du kjøpt Smarthuben din etter desember 2018, så har du mulighet til å bruke FIMP fra første gang du starter Smarthuben. 

Dersom du har en Smarthub fra tidligere, så kan du oppgradere manuelt ved å ekskludere alle enhetene dine og restarte Smarthuben, da vil det komme en oppdatering i Futurehome appen, som vil gi deg tilgang til FIMP. Det planlegges en migrering av gamle Smarthuber, men det er mye som skal koordineres før dette blir mulig, mer info kommer på et senere tidspunkt. 

FIMP benytter MQTT meldingsprotokoll for sending og mottak av data. Utviklere kan også aktivere ekstern MQTT kommunikasjon til og fra Smarthub slik at samhandling med andre systemer også kan foregå utenfor det som kjøres lokalt på Smarthub. Dersom du ikke er kjent med MQTT og ønsker en rask introduksjon kan vi anbefale denne videoen: https://www.youtube.com/watch?v=eS4nx6tLSLs 

Hvis du er interessert  i å leke med egen-programmerte integrasjoner, så kan du lese dokumentasjon på Futurehome sin Github eller på Tor Erik sin egen Github.

Utviklermodus

I utviklermodus har du tilgang til Thingsplex som er et lokalt grensesnitt for avansert administrasjon av systemet ditt. 

Her har du tilgang til Thingsplex flow (TPFlow) som er Futurehome sin egen regelmotor, her kan du lage avanserte regler og logikk i systemet. Du kan også aktivere ekstern MQTT kommunikasjon for å få Futurehome systemet til å samhandle med andre systemer lokalt, som for eksempel Nodered eller Home Assistant. 

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan disse funksjonene blir tilgjengeliggjort kan du se veilednings artikler på support.futurehome.no. Dersom du ønsker å bidra på TPFlow så kan du gjøre det her: https://github.com/thingsplex

Dette har vært en kort introduksjon til hva FIMP er og det nye utviklermoduset. Futurehome jobber med å videreutvikle FIMP og dens dokumentasjon slik at det skal bli enklere for de som ønsker å være med å skape fremtidens hjem. Dette er en åpen invitasjon til både entusiastiske brukere og partnere til å teste og leke seg med FIMP og de nye mulighetene. 

Hilsen, Futurehome teamet