Multiconsult – rådgivere

Multiconsult – rådgivere

Kort om Multiconsult

Multiconsult AS er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. 2500 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll – både nasjonalt og internasjonalt.

Multiconsult jobber med ressurser både fra kontoret i Oslo og Fredrikstad.

www.multiconsult.no

Rolle: partner i MikroFlex Fredrikstad

 

Nytteverdi i prosjektet

Multiconsult vil med prosjektet Mikroflex sikre sin posisjon som landets ledende rådgiver for mikro energimarkeder og hybride energiløsninger. Multiconsult er leder for Verksbyen konseptutredningen og i evalueringen av nytt energisystem i Longyearbyen. Mikromarked er identifisert av Multiconsult som et strategisk satsningsområde, som også er avgjørende for innfasing av en høy andel ny fornybar energi. MikroFlex ses på som et repeterbart, skalerbart og produktifiserbart prosjekt

 

Kontaktpersoner

Klas Olov Ljungberg

KlasOlov.Ljungberg@multiconsult.no