LCA.no

LCA.no

Kort om LCA.no

LCA.no AS er en leverandør av verktøy og tjenester for miljødokumentasjon og innovasjon. Heleid av Østfoldforskning. Verktøyene benytter forskningsbaserte data og følger internasjonale standarder, og har en høy faglig kvalitet samtidig som det gjør utviklingen av miljø-dokumentasjon og analyser effektivt/ressursbesparende.

http://www.lca.no

Rolle: partner i MikroFlex Fredrikstad

 

Nytteverdi i prosjektet

LCA.no AS vil i dette prosjektet ha ytterligere funksjoner til eksisterende systemer for miljødokumentasjon. Å kunne gi informasjon fortløpende for konsekvenser som i neste steg danner grunnlag til beslutninger basert på miljødokumentasjon er et satsingsområde for bedriften.

 

Kontaktpersoner

Adm dir Trond Edvardsen

trond@lca.no

tlf: 905 71 091