Kan vi bruke strømnettet bedre?

Illustrerer hvordan man kan spare strøm ved bruk av smarthus og få ned effekttopper i strømnettet.

Kan vi bruke strømnettet bedre?

Hvordan skal vi kjøpe strøm i fremtiden? Hvordan skal den leveres gjennom strømnettet, til din husholdning, når du trenger den, på en sånn måte at vi optimaliserer den eksisterende infrastrukturen?


Viktig spørsmål i energidebatten


Med flere og flere smarte enheter i hjemmet, el-biler og induksjonstopper, så har vi sett en dramatisk utvikling i strømforbruket de siste 30 årene. 

Denne utviklingen har hatt en kraftig påvirkning på kapasiteten i strømnettet (de kablene som leverer strøm fra produksjonsstedet og til deg), som gjør at vi stadig må utvide nettet for å kunne levere strøm til alle, til riktig tid. 

Når alle lager mat, dusjer og lader elbil samtidig, så blir det en utfordring å levere nok strøm til alle husholdningene, når de trenger det. Det betyr at strømnettet må dimensjoneres for en enorm kapasitet som bare brukes et par timer hver dag. Litt som med motorveien og rushtrafikken. 

Utvidelser som dette påfører samfunnet enorme investeringskostnader som finansieres over nettleien. 


Alt i alt, så er det snakk om milliarder, som fører til høyere strømregning, høyere nettleie og mindre penger for meg og deg til å bruke på nye smarte produkter.

Heldigvis finnes en enkel løsning på det store fordelingsspørsmålet. 

En løsning som gjør at vi kan optimalisere det nettet vi allerede har i dag ved å bruke den eksisterende infrastrukturen på en enda bedre måte. 

Det betyr at vi for eksempel ikke kan lade alle elbiler i hele landet samtidig eller at alle ikke varmer opp varmtvannet etter de har dusjet, på samme tidspunkt hver dag. 

Denne typen forbruk kan enkelt fordeles over en lengre tidsperiode. Slik at vi kan flytte forbruket fra “rushtiden” i strømnettet, til en tid med lavere forbruk. Dette gjør at samfunnet som helhet ikke trenger å investere milliarder i enda flere strømmaster over fjellene og langs fjordene i det vakre landet vårt. 


Men vil ikke en slik forflytning bety lavere komfort og ubeleilige situasjoner?

Som for eksempel at bilen ikke er fulladet når du trenger den? Eller at du går tom for varmt vann når du trenger det mest? 

Heldigvis ikke. 

Gjennom de smarte enhetene i hjemmet, eksisterende teknologi du kan kjøpe i elektrovarehus, Futurehome sin nettbutikk og andre utsalgssteder, så kan du automatisk optimalisere boligen din for et smartere strømforbruk, uten at det går utover komforten din. 

Hvis alle hadde gjort dette, så ville vi kunne spare samfunnet for milliarder, spare naturen for unødige inngrep og fått en lavere strømregning samtidig.

Som beskrevet ovenfor, så kan det gjennom smarthuset ditt i fremtiden bli mulig å automatisk flytte strømforbruket til enkelte smarte enheter som du ikke bruker, til en annen tid på døgnet. 

Aggregert vil dette gjøre det mulig å avlaste strømnettet betraktelig i “rushtiden”. 

Smarthus og IoT (Internet of Things) handler ikke bare om gadgets og kule løsninger, vi kan faktisk bruke de kule tingene våre til å løse viktige samfunnsproblemer.

Ønsker du å være med på et spennende forskningsprosjekt sammen med Futurehome og Statnett?

Sammen med Statnett skal Futurehome i vinteren 2019/2020 gjennomføre et forskningsprosjekt for å teste ut hvordan endringer i strømprisen påvirker strømforbruket i husholdninger. Les mer om prosjektet her.

For å bli med på forskningsprosjektet så er det en forutsetning at du har en Smarthub installert i hjemmet ditt og at du bor i Oslo og omegn, Stavanger området eller Bergen og omegn. 

Som deltaker i eksperimentet så vil du bidra til forskning som kan spare samfunnet for svært store summer og bidra til bedre løsninger for alle som bruker strøm. Du vil også få et gavekort på 100kr og være med i trekningen av gavekort på opp til 10.000 kroner. 

Du kan enkelt melde deg på forskningsprosjektet her: https://futurehome.typeform.com/to/mapiAS

Hilsen, Futurehome teamet