Smarte Byer – Barcelona!

Smarte Byer – Barcelona!

Vi har nettopp vært med på kick-off med FRAM Smart Cities prosjekt i Barcelona i regi av Innovasjon Norge. FRAM Smart Cities programmet blir arrangert i Norge, Storbritannia og Spania. Programmet gir oss tilgang til støtte og veiledning til å vokse Future Home til en internasjonal bedrift.

Vi deltar sammen med eSmart Systems, Lyse, Westcontrol, Zaptec, FARA, Numascale og Nordic Smart Buildings og ser frem til å jobbe sammen i løpet av de neste 8 månedene.

Spania er på 3. plass i Europa med hensyn til antall “Smart Cities” initiativer. I løpet av denne uken har vi hatt muligheten til å besøke Barcelona Activa som fremmer økonomisk vekst i Barcelonaområdet og har gjort det siden 1986. Der veileder de gründere fra forretningsidé til opprettelsen av selskap, og fremmer entreprenørskap for å posisjonere Barcelona som gründerby til eksempel for andre byer. Barcelona Activa er en av flere innovasjonslokasjoner i byen, og de arrangerer flere aktiviteter og tilbyr blant annet inkubatorplasser for oppstartsbedrifter.

Vi har også møtt ledere fra selskaper i verdensklasse som Cisco, NEC og Indra, og vi har lært mye om globale trender og utviklingsplaner. Det skal bli en spennende reise framover med den teknologiske utviklingen!

I Europa er Storbritannia og Spania helt i frontlinjen på å løse smartby-utfordringer, og de har etablert områder som skal sørge for innovasjonssamarbeid til å skape nye løsninger.

Ifølge IBM studien Smartere byer for smartere vekst, så må byene fokusere på å forbedre følgende fire hovedområder:
• Redusere kø i transportsektoren.
• Forbedre sikkerheten gjennom å redusere kriminalitet og beredskapstid.
• Effektivisere og skreddersy tjenester for den enkelte borger, med vekt på utdanning og opplæring.
• Gi bedre tilgang til helsetjenester og spesielt data knyttet til dette, for å bedre kvalitet på pleie, tidlig deteksjon av sykdom og forebygging.

Tidligere har vi skrevet om Stavanger kan bli en smartby? Vi tror banebrytende løsninger kan bidra til smartere byer, ikke bare i Stavanger. Vi i Future Home gleder oss i hvert fall til å bidra til at det skjer!