Kan Stavanger bli en smartby?

Kan Stavanger bli en smartby?

Tiden flyr fort om dagen, og som John Lennon sa «life is what happens while you’re busy making plans”. Med finansieringen på plass, var det mange planer vi ønsket å komme i gang med.

De fleste av disse planene er videreutvikling av Future Home. Utviklingsteamet har blitt flere, og de har gravd seg ned i spennende prosjekter som skal gjøre Future Home enda bedre. Blant annet jobbes det med å legge til Zaptec sin elbillader og ID Lock sin elektroniske lås til Future Home. Det som er spennende er at både Zaptec og ID Lock er fra Stavangerregionen, og de føyer seg inn i rekken av selskaper i regionen som satser på utviklingen av smarte byer. Kan Stavanger bli en smartby?… Mye tyder på det.

Stavanger er nemlig blitt tildelt Smart City Lighthouse status av EU. Stavanger skal dermed bli en foregangsby for andre europeiske byer hva gjelder å gjøre byer mer smarte. Hva ligger så i begrepet smartby? Jo, det er å anvende teknologien til å tilby byens innbyggerne bedre løsninger, for eksempel velferdsteknologi, der Stavanger også har klyngeprosjektet Norwegian Smart Care Cluster. Velferdsteknologi kan for eksempel være automatisering av lys- og varmestyring for eldre, noe vår aller første kunde, Ella Svendsen, fikk fra sin nærmeste familie i 90års gave i 2013.

Normal

Smart City Lighthouse statusen til Stavanger er også hovedårsaken til at arrangementet Nordic Edge Expo har blitt dratt i gang. Nordic Edge skal bringe sammen smartby- og smarthusbransjen for å møtes og inspirere til nye idéer. Siden Future Home er fra Stavanger, så var det “obligatorisk oppmøte» for oss. Dette var arrangementets første år, og flere var derfor spent på hva konferansen ville føre med seg. Nå når konklusjonen kan tas, så ble det en utrolig bra konferanse med engasjerende foredrag. For Future Home sin del var det spennende å få holde foredrag, samt få besøk fra hele verden til vår demostand og diskutere smarthusløsninger.

Stavanger kan absolutt bli en smartby og bli en foregangsby i utviklingen av nye tjenester basert på teknologi. EU håper at Stavangers løsninger kan brukes i andre europeiske byer. Future Home ønsker også å være en del av dette og satser på å ta smarthusløsninger ut i verden. Når vår visjon er å kunne tilby smarthus til alle, må vi være aktive for nå flere. Derfor kommer vi til å fortsette med å være aktive og delta på arrangementer som Bygg Reis DegBoligForumSLUSH og Web Summit for å vise at smarthus er for alle. Håper vi sees!

Tags: