Staten sponser smarthus med 4 000kr!

Staten sponser smarthus med 4 000kr!

Ikke alle er klar over at de ved å installere styring for minst tre varmesoner kan få dekket opp til 20%, maksimalt 4 000kr, av totalkostnaden ved smarthus. Tilskuddet fra staten er ment for å gjøre energibruken i norske hus mer energieffektive, ved at du kan tidsstyre varmen og dermed redusere strømforbruket.

Eksempelvis kan du kjøpe et smarthus fra Future Home med masse ulike styringer for lys, bevegelsessensor, røykdetektor med mer, og minimum tre varmestyringer for en totalkostnad på 20 000kr og få tilbake 4 000kr. Slik blir den faktiske kostnaden kun 16 000kr dersom en utnytter Enova-ordningen maksimalt.

Enova, som er statens virkemiddelsapparat for energieffektivisering, gjorde nylig om på reglene. Nå er det lettere å få støtte til kjøp av smarthus enn tidligere. Nå slipper du å søke før du kjøper smarthus, du trenger kun å sende fakturaen inn i ettertid. I tillegg får du nå svar innen tre uker.

Veiledning og kriterier for støtte ligger her. Future Home hjelper deg gjerne med å planlegge ditt smarthus og bistår ved søknad om Enova støtte. Bare send en forespørsel til mail@futurehome.no