Endelig, første installasjoner unnagjort!

Endelig, første installasjoner unnagjort!

Nå har vi kommet i gang med de første installasjonene av Future Home hos våre supportere fra crowdfundingkampanjen. Future Home er mer intuitiv og brukervennlig enn noensinne, og det er fantastisk å endelig levere til kundene våre. Nå kjører vi!

Vi har forberedt oss lenge for dette, og det er en herlig følelse å endelig lansere Future Home i en større skala. Nå er vi i gang med å levere smarthus-installasjoner til kunder fra crowdfundingkampanjen. Til de crowdfundingkundene som har bestilt plug & play pakker, så venter vi med forsendelser av disse til vi har lansert den nye supportportalen i uke 16. Portalen vil da komme med nyttige tips og instruksjonsvideoer, slik at Future Home blir enda lettere å sette opp.

Det må påpekes at den nye Smart Hub Gatewayen er forsinket til juli, noe som er sterkt beklagelig. Måten vi løser det på er å bytter ut den nåværende Gatewayen med den nye Smart Hub’en når den kommer. Det er dermed fullt mulig å bestille Future Home, men grunnet stor etterspørsel er det venteliste og smarthus-interesserte bes derfor ta kontakt på mail@futurehome.no.

Når vi gjør disse installasjonene er det nesten nostalgisk å se tilbake på hvor langt vi er kommet på de litt over 2 årene vi har holdt på. Systemet var ikke like brukervennlig og enkelt slik det er nå, så vi har jobbet hardt og lenge for å få det til. Derfor er vi utrolig takknemlig for å endelig møte fornøyde kunder med positive tilbakemeldinger.

collage_Fotor

De fleste av installasjonene hos kundene våre har vi gjort selv. Det er viktig  for oss at vi selv kjenner våre styrker og svakheter, og hvilken bedre måte er det enn å snakke direkte med kundene våre? Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, men også innspill til forbedringsområder. Tilbakemeldingene vi får bidrar til ytterligere å forbedre produktet vårt og bli bedre. I tillegg til å kontinuerlig forbedre oss, så vil vi ha fokus på å legge til nye kule funksjoner og satser på at det skal gi oss fornøyde kunder i tiden framover.