Fredrikstad kommune – smart kommune

Fredrikstad kommune – smart kommune

Kort om Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har 80.000 innbyggere. Kommunen har en strategi om å utvikle byen som en smartby og har med det etablert Smart Fredrikstad-programmet, som skal legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon for en bærekraftig samfunnsutvikling. Som en del av program-met skal kommunen etabler en smartbylab i Fredrikstad sentrum. Der skal smarte løsninger i kommunen vises frem (showroom og presentasjonsmuligheter), samt at det skal etableres samarbeidsplasser. Fredrikstad kommune har som første kommune i Norge satt opp IoT-nettverk for datakommunikasjon som dekker hele kommunen.

www.fredrikstad.kommune.no

Rolle: partner i MikroFlex Fredrikstad

 

Nytteverdi i prosjektet

Fredrikstad og tilhørende region har lenge vært helt i front på smarte energiløsninger i Norge. Smart-Fredrikstad-programmet ser MikroFlex som et viktig skritt i retning av å vise befolkningen hva slike løsninger handler om, og å bruke prosjektet for å lære mer om hva innbyggerne selv har av innspill til utviklingen. Smartbylabben skal bidra til å skape et miljø rundt smartby i byen, der både kommune, næringsliv, akademia og samfunnsliv sammen skaper den smarte og bærekraftige byen. Prosjektet vil videre være et solid tilskudd til Fredrikstad kommunes ambisjon om å bli IoT-hovedstaden i Norge, ettersom det både vil styrke infrastrukturen og økosystemet som er nødvendig for å oppnå ambisjonen.

 

Kontaktpersoner

Smart Fredrikstad koordinator Gard Jenssen

garjen@fredrikstad.kommune.no

tlf: 900 87 378