Fredrikstad Fjernvarme – fjernvarme og fjernkjøling

Fredrikstad Fjernvarme – fjernvarme og fjernkjøling

Kort om Fredrikstad Fjernvarme

Fjernvarmen i Fredrikstad leveres av Fredrikstad Fjernvarme AS. Dekker i dag store deler av Fredrikstad kommune. Fredrikstad Fjernvarme leverer også fjern-kjøling i Fredrikstad. Fjernvarmen i hovednettet er nesten utelukkende basert på spillvarme fra avfallsforbrenning. I tillegg drifter selskapet noen mindre nett

www.fredrikstadfjernvarme.no

Rolle: partner i MikroFlex Fredrikstad

 

Nytteverdi i prosjektet

Fredrikstad Fjernvarme ønsker å se nærmere på nye type leveranser til smarte borettslag med spisslast og backupleveranser, samt mulighet for at kundenes egne energisentraler med lavtemperatur som kan utnytte utveksling mot dagens fjernvarmenett.

 

Kontaktpersoner

Adm dir Per Bolstad

per.bolstad@fredrikstadfjernvarme.no

tlf: 907 69 748