Fra smart til future!

Fra smart til future!

MikroFlex kan være svaret på fremtidens lokale energimarkeder. Det skal prøves ut i Fredrikstad med støtte fra Enova, prosjektet starter i dag. Men all utvikling kan sies å ha ulike stadier. Banknæringen har utviklet seg fra tradisjonelle banker, til å oppleve finanskrisen, å reise seg igjen, så bli utfordret av fintech selskaper, deretter konkurrere med fintech og nå er innovatørene blant den etablerte banknæringen allerede over i neste fase der mulighetene bygges på tvers av aktører og teknologi for å skape de best integrerte kundeløsningene.

Innovasjonen Vipps har tatt markedet i Norge med storm, både som teknologi og merkevare. Fra de store, til de aller minste, ja selv husflidsdamene som selger hjemmestrikkede sokker. «Ja, klart jeg tar vipps». Men i Kina står heller ikke teknologien stille, der rulles AliPay ut raskere enn vi forstår. Enhver gateselger tar betalt kun ved hjelp av en QR-kode. Endringene er så fundamentale og kommer raskt!

Ikke helt ulikt det strømbransjen opplever. Ved inngangen til 2015 var fortsatt solceller på privat tak ganske ukjent i Norge. Så lykkes strømselskapet Smart Energi med storutrulling på Hvaler med over 100 solcelleanlegg i løpet av sommermånedene i 2015. Deretter har både leverandørene og kundene utvikles seg, nå har vi et modent marked med mange aktører og gode tilbud. Otovo er et godt eksempel på en aktør som industrialiserer omsetningsleddet av solceller ved hjelp av teknologi. Men fortsatt er det mange uløste muligheter. Skal vi gå fra smarte løsninger til fremtidens kundeløsninger må tørre å sette oss mål og tenke stort!

Hvordan kan vi best mulig utnytte den strømmen vi produserer, hvordan selger jeg reelt strømmen til nabolaget. Kan jeg få betalt for å kjøpe og selge effekt. Ja, og hvorfor har ikke alle nye boligprosjekter solceller på alle vegger og tak? Vi ønsker jo å være fornybare og satse på det grønne skiftet. Ingen enkelt utbygger, solcelleleverandør eller strømselskap er i stand til å løse dette alene. Det må jobbes på tvers av aktører og teknologi. Helt nye forretningsmodeller vil se dagens lys.

Enova, bransjens sterke støttespiller for økonomisk støtte til bærekraftig utvikling, så denne utfordringen allerede i 2017, og gjorde da en utredning for fleksibilitetsmarkeder og aggregatorrollen. Et år senere la de 200 millioner kroner i pottene og utlyste de konkurransen «Storskalapilot». Det var enorm respons i markedet, og hele 33 konsortier søkte om midler. På Enovakonferansen kom svaret. 8 prosjekter deler potten på 210 millioner kroner. Se pressemeldingen fra Enova.

Sterke samarbeid og konsortier vokser frem over tid. På Hvaler startet det med å etablere den nasjonale demoareneaen Smart Energi Hvaler i 2011, deretter har mulighetene, prosjektene og den økonomiske støtte kommet på løpende bånd. Flere kommersielle suksesser har det blitt, eSmart Systems i Halden er et stjerneeksempel. Alt i alt har det skapt et sterkt og bredt miljø rundt energi og smarte byer utviklingen som har satt spor etter seg både nasjonalt og i EU, Smart Innovation Norway har vært sentralt i dette, og har vært selve navet i å etablere samarbeid på tvers av miljøer.

I Fredrikstad ble det satset tungt når Enova utlyste Storskalapilot. Interessante miljøer satte seg sammen og tenkte stort! Det skulle vise seg å lønne seg, å bli tildelt 35 av de 210 millionene fra Enova må jo karakteriseres som å vinne! «MikroFlex Fredrikstad» skal jobbe mot en bydel i Fredrikstad med 7000 boenheter og Arca Novas etablering av 1500 nye boliger med «Future Living» standard.

Dette er også starten på en utvikling der helt nye aktører sitter rundt samme bord: boligutvikler, elektrodistributører, elektrikere, energikomptanse, netteiere, rådgivere, mediaselskap og ikke minst smarthus kompetanse.

Smart Energi (en del av Fredrikstad Energi konsernet) stod som ansvarlig søker for prosjektet «MikroFlex Fredrikstad». Morten Hagen ledet arbeidet med å samle aktørene i konsortiet og sette sammen helhetskonseptet. Smart Energi representerer kraftomsetningsleddet, som kun er en liten del av prosjektet. Det var naturlig å flytte ansvaret for prosjektet til den aktøren som skulle ha ansvaret for teknologien, og etablere en helhetlig forretningsmodell, eller om man vil kalle det et økosystem for fremtidens energisystem. Futurehome tar ansvaret for å tilrettelegge for aggregatorrollen i energimarkedet. Thema Consulting sin rapport om «Aggregatorrollen, fleksibilitetsmarkeder og forretningsmodeller i energisystemet» (utviklet på oppdrag fra Enova i 2017) peker nettopp på viktigheten av ulike aktører og roller i de nye forretningsmodellene. Men spørsmålet er om de har tenkt ut de riktige aktørene, kanskje er det nettopp en aktør som Futurehome, som får smarte hus til å fungere og snakke med andre smarte hus og omverden, som kan være selve navet i en slik modell. Aggregator rollen deles i to, en tilrettelegger og en aktør. Men kanskje er det ikke en oppgjørsaktør, men et marked med aktører der ingen aktør eier et helt område, men tilbyr ulike optimaliseringsløsninger for kundene.

Aktørene i «MikroFlex Fredrikstad» er FutureHome, Berggård Amundsen, Arca Nova, Get, Smart Energi, Defa, Pixii, Fredrikstad kommune, Multiconsult, Norgesnett, Fredrikstad Fjernvarme, Becour, LCA.no, Østfoldforskning, Smart Innovation Norway, NxTech og Nordic Media Lab. Futurehome med partnere får 35 millioner av Enova til å utvikle fremtidens smarte hjem og energistyring tjenester for eneboliger og flerboliger de neste 3 årene. En storskala pilot skal etableres i en bydel i Fredrikstad. Les pressemeldingen om prosjektet, se det lokale avisoppslaget i Fredrikstad. eller hør podcasten til Arca Nova.

-Den unike partnersammensetningen vi har med oss her gir oss alle muligheter til å utvikle og implementere løsninger i verdensklasse, sier administrerende direktør Erik Stokkeland i Futurehome.

«MikroFlex Fredrikstad» prosjektet skal etablere en storskalapilot i et boligområde i Fredrikstad, hvor den lokale boligutbyggeren Arca Nova bygger ut en ny bydel med «Future Living» boliger. Den nye bydelen bygges ut med plussenergiboliger, passivhusstandard, smarthus og miljøvennlig boligbygging i tre. Prosjektet ser på ulike løsninger for energi- og effektoptimalisering i området, ladeinfrastruktur for elbiler, smart styring av boligene, bruk av batterier og etablering av et mikromarked innenfor den nye bydelens 1.500 boliger og de 7.000 eksisterende boligene i nærområdet i Sellebakk.  Boligeiere vil få tilbud om ulike smarte hjem løsninger som skal bidra til økt komfort, trygghet og hjelpe dem å spare strøm. Pakkene vil bestå av løsninger for visualisering av strømforbruk, strømproduksjon gjennom solceller, lading av el-bil, styring av lys og varme, og sensorer for automatisering og varsling. Alt dette finnes tilgjengelig i dag, men prosjektet skal skape helhetlige løsninger for kundene som både gir verdi for kundene, og utnytte fleksibiliteten i energisystemet.

Arca Nova med hjelp av Multiconsult har gjort en fantastisk jobb med etablering av rammene for Verksbyen gjennom «Konseptutredning…». Multiconsults pressemelding her.

At omstillingen og nye forretningsmodeller er avgjørende for å lykkes i fremtiden er det liten tvil om. Futurehome ble for 12 måneder siden kjøpt av Get. Telia gjennomførte høsten 2018 kjøpet av Get. Dermed står Futurehome sentralt plassert i et sammenslått industriutfordrerselskap med hele skandinavia som markedsplass.

Målet med Enova-satsingen er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet. MikroFlex er et samarbeid for å utvikle og dele forretningsmodeller som skal bidra til nettopp dette, og vil dele spennende blogginnlegg i prosjektperioden.

Morten Hagen, som ledet arbeidet med søknaden fra Smart Energi, begynner i Futurehome med ansvar for forretningsutvikling den 1. mars 2019 og vil da sette i gang arbeidet med prosjektet «MikroFlex». morten@futurehome.no