MikroFlex-Fredrikstad-partner

Futurehome Futurehome er en ledene aktør innen smarthus tjenester i Norge for eneboliger og borettslag. Etablert i 2013 med mål om å skape brukervennlige og fremtidsrettede smarthus tjenester som lar forbrukere benytter smarte produkter fra flere ledene selskap på tvers av åpne standarder. Futurehome selger sine...

Kort om Arca Nova Virksomheten i Arca Nova Gruppen ble etablert i 1998 i Fredrikstad av Arca Nova AS. Eiendomsutvikling og utbygging av bolig/nærings-områder, egen entreprenør-virksomhet. Eier en elementfabrikk i Estland som produserer tre-elementer (vegger, etasjeskiller, tak). Gruppen er også engasjert i en større tettstedsutvikling i...

Kort om Berggård Amundsen Selvstendig norsk familieeid elektrogrossist. Gjennom vår organisasjon og arbeidsform har vi en lokal kontaktflate med kundene som er større enn noen andre i bransjen. Vi er litt nærmere våre kunder og deres hverdag. Kortere beslutningsveier og mer direkte kommunikasjon gir oss muligheter...

Kort om Multiconsult Multiconsult AS er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. 2500 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt. Multiconsult jobber med ressurser både fra kontoret i Oslo og Fredrikstad. www.multiconsult.no Rolle: partner...

Kort om Norgesnett Norgesnett AS ble etablert etter at Askøy Nett AS og Follo Nett AS ble fusjonert inn i Fredrikstad Nett. Navnebyttet til Norgesnett ble foretatt i 2016. Norgesnett AS har kontorer i Fredrikstad, Vinterbro og Askøy. Norgesnett er en del av Fredrikstad Energi-konsernet. Vi...

Kort om Fredrikstad Fjernvarme Fjernvarmen i Fredrikstad leveres av Fredrikstad Fjernvarme AS. Dekker i dag store deler av Fredrikstad kommune. Fredrikstad Fjernvarme leverer også fjern-kjøling i Fredrikstad. Fjernvarmen i hovednettet er nesten utelukkende basert på spillvarme fra avfallsforbrenning. I tillegg drifter selskapet noen mindre nett www.fredrikstadfjernvarme.no Rolle: partner i...

Kort om Becour Becour er resultatet av nesten 20 år dedikert arbeid for å øke produksjonen av fornybar energi og å spore denne energien. I 1999 deltok vår hovedstifter og adm. dir, Hans Petter Kildal, i etableringen av RECS, Renewable Energy Certificate Organization. Selskapets formål er...