MikroFlex-blogg

Har lokale energisamfunn virkelig livets rett, og kan rammene fra myndighetene tilpasses lokale modeller. For å se en sterk utvikling må innbyggerne, politikerne, bransjen og myndighetene tydelig se hva de potensielle gevinstene er i et samfunnsperspektiv. «Descriptive study of Local Energy Communities” (2019) fra NVE, utarbeidet...

MikroFlex kan være svaret på fremtidens lokale energimarkeder. Det skal prøves ut i Fredrikstad med støtte fra Enova, prosjektet starter i dag. Men all utvikling kan sies å ha ulike stadier. Banknæringen har utviklet seg fra tradisjonelle banker, til å oppleve finanskrisen, å reise seg igjen,...

Storskalapiloten MikroFlex Fredrikstad skal foregå i Fredrikstad, bydelsområdet Sellebakk med omegn med 7000 boliger. Området er i stor vekst med nyetablering av 1500 moderne plusshusboliger i løpet av få år. På dette området utvikler Arca Nova et innovativt og fremtidsrettet boligprosjekt. For å integrere dette best...