Becour

Becour

Kort om Becour

Becour er resultatet av nesten 20 år dedikert arbeid for å øke produksjonen av fornybar energi og å spore denne energien. I 1999 deltok vår hovedstifter og adm. dir, Hans Petter Kildal, i etableringen av RECS, Renewable Energy Certificate Organization. Selskapets formål er å gjøre energibrukere i stand til å velge fornybar energi og sikre at produsentene av fornybar energi får de økonomiske fordelene av dette valget. Becour ble etablert 2. januar 2018 i Fredrikstad og har 7 ansatte per november 2018.

http://www.becour.no

Rolle: partner i MikroFlex Fredrikstad

 

Nytteverdi i prosjektet

Verdien for Becour ligger i å bidra til utviklingen av et forbrukerdrevet energimarked, der forbrukerne kan velge fornybar energi fra bestemte kilder (solceller (PV) på eget tak eller spesifikke fornybare kraftverk i nærheten). Det er viktig at brukerne av elektrisitet kan stole på at det de betaler for opprinnelsesgarantien faktisk støtter økt produksjon av fornybar energi. Vi ønsker å bidra til at energibrukeres forbrukermakt styrkes, slik at disse kan påvirke hvor og hvordan deres elektrisitet blir produsert.

 

Kontaktpersoner

Adm dir Hans Petter Kildal

hp@becour.com

 

Synnøve Rubach

sr@becour.com