Author: Morten Hagen

Har lokale energisamfunn virkelig livets rett, og kan rammene fra myndighetene tilpasses lokale modeller. For å se en sterk utvikling må innbyggerne, politikerne, bransjen og myndighetene tydelig se hva de potensielle gevinstene er i et samfunnsperspektiv. «Descriptive study of Local Energy Communities” (2019) fra NVE, utarbeidet...

MikroFlex kan være svaret på fremtidens lokale energimarkeder. Det skal prøves ut i Fredrikstad med støtte fra Enova, prosjektet starter i dag. Men all utvikling kan sies å ha ulike stadier. Banknæringen har utviklet seg fra tradisjonelle banker, til å oppleve finanskrisen, å reise seg igjen,...

Storskalapiloten MikroFlex Fredrikstad skal foregå i Fredrikstad, bydelsområdet Sellebakk med omegn med 7000 boliger. Området er i stor vekst med nyetablering av 1500 moderne plusshusboliger i løpet av få år. På dette området utvikler Arca Nova et innovativt og fremtidsrettet boligprosjekt. For å integrere dette best...

Futurehome Futurehome er en ledene aktør innen smarthus tjenester i Norge for eneboliger og borettslag. Etablert i 2013 med mål om å skape brukervennlige og fremtidsrettede smarthus tjenester som lar forbrukere benytter smarte produkter fra flere ledene selskap på tvers av åpne standarder. Futurehome selger sine...

Kort om Arca Nova Virksomheten i Arca Nova Gruppen ble etablert i 1998 i Fredrikstad av Arca Nova AS. Eiendomsutvikling og utbygging av bolig/nærings-områder, egen entreprenør-virksomhet. Eier en elementfabrikk i Estland som produserer tre-elementer (vegger, etasjeskiller, tak). Gruppen er også engasjert i en større tettstedsutvikling i...

Kort om Berggård Amundsen Selvstendig norsk familieeid elektrogrossist. Gjennom vår organisasjon og arbeidsform har vi en lokal kontaktflate med kundene som er større enn noen andre i bransjen. Vi er litt nærmere våre kunder og deres hverdag. Kortere beslutningsveier og mer direkte kommunikasjon gir oss muligheter...