Arca Nova – utbygger

Arca Nova – utbygger

Kort om Arca Nova

Virksomheten i Arca Nova Gruppen ble etablert i 1998 i Fredrikstad av Arca Nova AS. Eiendomsutvikling og utbygging av bolig/nærings-områder, egen entreprenør-virksomhet. Eier en elementfabrikk i Estland som produserer tre-elementer (vegger, etasjeskiller, tak). Gruppen er også engasjert i en større tettstedsutvikling i Uppsala, Sverige. Konsern-omsetning i morselskapet Enok Dahl Hansen AS i var 2017 på NOK 265 mill., med en bokført egenkapital på NOK 156 mill. Arca Nova Gruppen har ca. 80 ansatte totalt.

www.arcanova.no

Rolle: hovedpartner i MikroFlex

 

Nytteverdi i prosjektet

Arca Nova jobber med ulike boligprosjekter i Østfold med utstrakt bruk av solceller, solfangere og smarthusløsninger, i tillegg til passivhusstandard. Hovedinnretningen i MikroFlex prosjektet er relevant for Verksbyen og vårt prosjekt vil kunne fungerer som en ‘lab’ for utprøving av og høste erfaringer med nye og innovative energiløsninger, styringsmodeller for laststyring/effektutjevning og nye markedsmodeller. Vi har over lengre tid hatt et tett samarbeide med Smart Energi og Get/ Futurehome.

 

Kontaktpersoner

Adm dir Ruben D. Hansen

ruben@arcanova.no

tlf: 982 46 556

 

Prosjektansvarlig Ole Utaker

ole@arcanova.no

tlf: 982 46 551